Novinový papír

Jak se recykluje papír?

Recyklovaný papír, podobně jako jiné recyklované materiály nacházejí v době přehnané spotřeby přírodních zdrojů čím dál častější využití. Jedná se o relativně náročný proces, který se ale díky dostupným technologiím daří stále vylepšovat.

Jedná se o proces přeměny starého papíru na papír nový. Tímto způsobem samozřejmě můžeme snížit množství odpadu na skládkách a také šetřit přírodní zdroje. Přesto se ale nejedná o spásnou aktivitu, která by nám zajistila, že papíru bude vždy dostatek i bez kácení stromů. Vše má totiž své limity a papír se dá recyklovat maximálně 4 – 5x. I to je ale potřeba brát s rezervou, protože vždy záleží na míře původním druhu papíru, potištění, množství příměsí, znečistění papíru a dalších faktorech. Samozřejmě existují i speciální druhy papírů u kterých je opětovná přeměna na papír náročná nebo dokonce nemožná. Sem různě chemicky upravené papíry, jako je křídový papír, fotopapír, kopíráky nebo

Recyklace
Zdroj: Youtube kanál Samosebou.cz

Recyklace začíná tříděním papíru do různých kategorií: noviny, časopisy, kancelářský papír, lepenka, kartony, atd. Takto vytříděný papír se v místě recyklace ještě kontroluje, aby v něm nebyly obsažené listy nevhodné k recyklaci. Dál se rozemele a smíchá s vodou ve speciálním zařízení zvaném rozvlákňovač, anglicky mill. Smícháním s vodou vznikne nevzhledná kaše, ze které se (většinou magneticky) odstraňují kovové části jako sponky a svorky. Dalším krokem je odstranění zbytku barviv a inkoustu. Toho lze docílit pumpováním vzduchu do směsi, kdy ve vznikající pěně a kalu zůstanou právě částečky barviv.

Kašovitý recyklát se dál ždíme, suší a válcuje. Tím vzniká základ pro nový papír. K němu se buď přimíchává vláknina z čerstvě poražených stromů nebo se využije pouze ta stávající. Následuje proces bělení, který je z ekologického hlediska poněkud sporný. Zákaznici samozřejmě preferují papír bílé barvy. Na to je ale potřeba recyklát vybělit chemikáliemi na bázi peroxidu vodíku nebo chlóru. Ke slovu mohou přijít také další chemické látky, které upravují vlastnosti vzniklého papíru. Ten se dále dělí do tříd podle technické normy a garantovaných vlastností.

Třídění a recyklace papíru

Využití recyklátu

Recyklovaný papír se dělí podle tříd. Každá z nich má technickou normou i cenu na trhu. Papírny pak nakupují právě podle těchto tříd / kategorií.  S recyklovaným papírem se pak můžeme setkat v podobě toaletního papíru, plat od vajíček či návinových ruliček, lepenkových krabic a dalšího obalového materiálu.

Obchod s papírovým odpadem

Tříděný papír býval vývozním artiklem pro Evropy i další země, protože jeho hlavním odběratelem byla Čína. Ta dokázala odkoupit velké množství odpadů do doby, než došlo ke zpřísnění norem pro nákup. Zaběhnuté způsoby nakládání s odpadem se tedy výrazně změnily neodebraný materiál se hromadí ve skladech. Je tedy na čase hledat nová odbytiště a hlavně způsoby využití vytříděného materiálu. To by mohlo vést k technologickým inovacím, které pomohou při zpracování papírového odpadu přímo v místě vzniku.

Zdroje: www.trideniodpadu.cz, www.pixabay.com

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*