Ptáci

Ptáci, latinsky Aves, jsou jednou z tříd obratlovců. Typickými znaky jsou je peří, zobák bez zubů a snášení vajec. Jejich přední končetiny jsou (s výjimkou ptáků moa) přeměněné v křídla.