Živé ploty

Ploty, které jsou nejen krásné, ale i užitečné. Poskytují soukromí, útočiště i potravu ptákům. V některých případech si na plodech rostlin vysázených do živých plotů smlsneme i my.