Permakultura

Permakulturní pěstování se snaží využít všeho, co nám příroda nabízí a zasahovat do ni spíš co možná nejméně. Při aplikování permakulturních postupů by mělo ideálně docházet k obnově přírodních zdrojů, nebo alespoň k tomu, že nebudou ničeny.