Jehličnaté stromy

Jehličnany se někdy také nazývají konifery. To doslovně znamená “šiškonoši”, protože conus znamená šiška. Z hlediska vývoje se jedná o mnohem starší organismy, než jsou listnaté stromy. V prehistorických dobách byli mezi stromy dominantní a díky nálezům lze jejich existenci vystopovat až do prvohor. K rozmnožování jim slouží šišky, které existují samčí (vytvářejí pyl) a samičí (vytvářejí vajíčka).