Ekologie

Název ekologie pochází z řečtiny. Vznikl spojením slov οἶκος – obydlí a -λογία – nauka. Obor se věnuje analýze a popisu organismů a hlavně vztahů mezi nimi a jejich prostředím. V zobecněném významu se pak často používá pro činnosti, které souvisí s ochranou přírody.