Výroba papíru

Jak se vyrábí papír

Papír je důležitou součástí našeho každodenního života. Využíváme ho k psaní, tisku, osobní hygieně a ve formě lepenky k přepravě produktů. V průběhu staletí se vyráběl ze široké škály materiálů – z vlákniny dřeva, sběrového papíru, bavlny, lnu, hedvábí, rýžové slámy, rybářských sítí, kůry moruše papírnické i ze starého oblečení. Víte ale, jak vyrobit papír a kolikrát se dá recyklovat? Přečtěte si náš článek.

Výroba papíru

Základem pro výrobu papíru v ČR jsou vlákna z celulózy – vláknina. Ta se u nás získává především ze dřeva jehličnatých stromů zbavených kůry nebo z tříděného sběrového papíru.

Pro zpracování v papírenském průmyslu se používají vrchní části kmenů, dřevo z probírek a pilařská štěpka – tzn. dřevo, které už nejde zpracovat na řezivo.

Cílem je extrahovat vlákna, a to se provádí buď pomocí chemického, nebo mechanického procesu.

Prvním krokem v procesu výroby papíru je výroba buničiny. Pro to, aby se vyrobila, musí být odděleny tři hlavní složky: kůra, vlákno a lignin.

Chemický způsob získání vlákniny

Materiál se zbaví kůry a naseká na štěpky. Dále se štěpky přemístí do tlakových nádob, kde za vysoké teploty a tlaku probíhá rozklad chemické struktury ligninu na kapalinu pomocí různých chemikálií, včetně hydroxidu sodného a sulfidu sodného. Cílem je zachování celulózy a degradace ligninu. Lignin se rozpouští a vzniká buničina.

Buničina se mele ve vodě na menší vlákna (dochází ke strukturní a rozměrové změně vláken) a odbarví. Mletí probíhá v mlecích zařízeních nazývaných holandry. Pro lepší vlastnosti papíru se do směsi přidává řada chemických látek.

Vzniklý produkt – papírovina – se dále zpracovává na papírenském stroji. Nejdříve je třeba zbavit ji vlhkosti (obsahuje až 99 % vody). Následuje odvodnění na sítu natřásáním (přitom se celulózová vlákna propojují a zplsťují). Další voda se odčerpává vývěvami. Vzniklý papírový pás prochází ždímacím lisem, kde je vytlačeno až 50 % obsahu vody a až 90 % vody je v tomto výrobním procesu recyklováno.

Pak papír prochází soustavou sušicích, většinou litinových válců vytápěných parou (suší se při teplotě vyšší než 100 °C). Aby papír nebyl moc savý, během sušení se na něj nanáší škrob

Následuje ochlazení a hlazení speciálním válcem – kalandrem. V této fázi se také může aplikovat další povrchová úprava, která zlepšuje vlastnosti papíru. K přidání jasu, lesku a zvýšení odolnosti proti vlhkosti se používají nátěry.

Po zarovnání okrajů se nakonec papír namotává do rolí na kotouče, řeže na formáty a odesílá zákazníkům.

Papír vyrobený chemickou cestou je obvykle lesklejší, hladší a kvalitnější než papír vyrobený mechanickou cestou.

Co se vyrábí z papíru

Výrobky z papíru používáme denně. Patří mezi ně bankovky, noviny, časopisy, sešity, knihy, papíry do tiskáren, papírové obaly, krabice, obálky, hygienické a kuchyňské potřeby, ale také bytové dekorace (např. tapety, stínidla na lampy), umělecká díla, stolní hry, domečky pro panenky ad. Papír ovšem najdeme i v produktech, kde bychom to nečekali: v některých typech obvazů, aviváží či tekutých mýdlech.

Druhy papíru

Druhy papírů se liší tloušťkou, gramáží, povrchovou úpravou, ale i složením. Setkat se můžete např. s ofsetovým papírem, křídovým papírem, přírodním papírem, recyklovaným papírem, grafickými papíry a speciálními papíry, fotopapírem, LWC papírem, termopapírem, kartonem a lepenkou, samolepicím a vizitkovým papírem, transparentním papírem, samopropisovacím papírem či tabelačním (traktorovým papírem).

Vlastnosti a použití jednotlivých druhů papírů musíte brát v potaz např. při výběru papíru do tiskárny. Neplatí totiž, že si každá tiskárna poradí s každým typem papíru. Jejich vzájemnou kompatibilitu je dobré si vždy ověřit na webu výrobce, který zpravidla uvádí u každého modelu podporované formáty a typy papíru.

Jak třídit papír

Pokud chcete přispět k ochraně lesů, měli byste papír třídit. Papír k recyklaci vyhazujte do modrých kontejnerů, a pokud máte větší množství, odevzdejte jej do sběrných surovin.

Přímo na sběrné nádobě najdete nálepky, které popisují, co patří do papíru, a co ne. Do modrých kontejnerů můžete vhodit časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, lepenkové výrobky, obálky s filmovými okénky, papíry se svorkami, bublinkové obálky bez plastového vnitřku a také knihy (bez vazby). V případě, že máte větší množství knih, zvolte raději sběrný dvůr.

Na recyklaci se nehodí např. papír s povrchovou úpravou (voskovaný, křídový) a uhlový, mastný nebo jinak znečištěný, hygienické potřeby, ale ani účtenky.

V případě, že chcete udělat pro ochranu životního prostředí více, přečtěte si i tipy, jak si zařídit zelenou kancelář nebo jak ušetřit ve firmě za elektřinu.

Recyklace papíru

Recyklace papíru je proces zpracování odpadového papíru pro opětovné použití. Cílem je vyrobit nový a použitelný papír. Návrat papíru do recyklačního procesu umožňuje zajištění jeho dostatku pro další výrobu a také snížení spotřeby dřeva. Do budoucna není řešením zrecyklovat co nejvíce papíru, ale spotřebu papíru co nejvíce omezit.

Jak recyklovat papír

Papír lze recyklovat 5x až 6x – podle typu papíru a použité technologie. Každou recyklací se ale snižuje jeho kvalita, protože dochází ke krácení papírových vláken. Z recyklovaného papíru se nejčastěji vyrábějí sešity, karton či toaletní papír. Existuje ale i recyklovaný kancelářský papír určený pro tiskárny a kopírky.

Proces recyklace

1. Na začátku se papír vytřídí a sveze ke zpracovateli.

2. Papír se dostává do rozvlákňovače. V něm se smíchá s vodou a vznikne kaše, z níž je třeba odstranit vše, co tam nepatří (barvy, inkoust, svorky apod.).

3. Ze získané kaše se pomocí soustavy válců vyždímá voda a vzniklá surovina se suší.

4. Posledním krokem je bělení. ​

Zrecyklovaný papír se dělí podle tříd (kategorií). Každá z nich má jinou cenu na trhu a papírny jej nakupují právě podle těchto tříd.

Málokdo ví, že se papírový recyklát používá také k výrobě umělého sněhu pro filmařské účely, do svařovacích elektrod, asfaltových směsí či brzdových obložení.

Z vláken, která již nelze recyklovat, se vyrábějí izolační výplně, plata na vejce, návinové ruličky a podobné výrobky, kde kvalita papíru není tak důležitá.

Externí článek partnera

Keep Scrolling

One Comment

  1. Pingback: Jak tisknout na tvrdý papír | DriftDesign

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*