Kompostování

Nedílnou součástí zahradničení je i zpracování organických zbytků a jejich přeměna na úrodnou zeminu. To může proběhnout díky kompostování, takže není na škodu si projít některé metody.

Třídení biodpadu_fotka kompostéru
Kompostování, Zahrada a pěstování

Jak třídit bioodpad?

Správně vytříděný bioodpad je surovinou, která se dále používá k výrobě kompostu. Třídit bioodpad je proto vhodné zejména z toho důvodu, abychom touto cennou surovinou zbytečně neplýtvali. Kromě toho by netříděný bioodpad také zbytečně zvětšoval objem směsného odpadu, kterého likvidace je finančně náročná. Jak tedy na správné třídění bioodpadu?  Co […]