Jak se pěstuje bonsai

Co je bonsai a jaké jsou druhy?

Bonsai, japonsky 盆栽 je velmi malý strom vypěstovaný v misce. Je výsledkem stejnojmenného umění miniaturizace stromů. Doslovný překlad slova bonsaj je strom v misce. Bon znamená malá miska, sai pak rostlina. Bonsaie mají prapůvod v Číně, přestože terminologie v tomto oboru převažuje japonská. Při pěstování a tvarovaní takovýchto stromů se používají speciální techniky aby byl navozen dojem toho, že strom v misce je velmi starý.

Historie pěstování bonsaií

Nejsou zcela doložené kořeny pěstování bonsaí, ale archeologické nálezy napovídají, že toto umění lidé provozují již po tisíce let. Našly se totiž misky nápadně připomínající ty, které se pro pěstování bonsají používají dodnes. Mají drenážní otvory ve dně, nožičky a podobnou velikost i tvar. Tyto nálezy jsou datovány do období před zhruba 4 tisíci lety. Dále se pak pěstování bonsají šířilo souběžně s rozšiřováním budhismu. V asijské kultuře jsou bonsaje považovány za artefakty, umělecká díla. Roli při jejich posuzování hraje technická i estetická stránka provedených úprav, rostlina samotná ale i výběr misky, zasazení do prostředí atd.

Japonská dáma pokračuje v rodinné tradici pěstování bonsají
Zdroj videa: Youtube kanál BBC Earth Unplugged

Rozdělení bonsají

Podle umístění:

 • venkovní – jako venkovní stromy se využívají ty, které jsou doma v daném klimatickém pásu. U nás se tedy pěstují smrky, borovice, modříny, buky, břízy, javory a další druhy.
 • pokojové – pro pokojové bonsaje je možné využít i exotičtější druhy, které by nám venku nepřežily. Pokud se jim tedy v domácích podmínkách daří. Sem mohou patřit některé druhy fikusů nebo třeba citrusy.

Podle velikosti rostliny:

 • Minibonsaj (mame) – nejmenší forma bonsaií, která mívá 1 – 8 cm výšky. Japonci jim někdy poetický říkají “makové semínko” nebo “bobové bonsaje.” Dost často se pěstují rovnou od semínka přímo v misce, přičemž tato velikost bonsají vyžaduje velkou péči.
 • Miniaturní – miniaturní bonsaje se vejdou na dlaň. Bývají vysoké mezi 8 – 15 cm
 • Malé – výška 15 – 30 cm
 • Střední – střední bonsaje mají 30 – 60 cm
 • Velké – velké bonsaje mají většinou kolem 60 – 90 cm výšky. Někdy je stanovená maximální výška proto, aby mohla být zmenšenina posuzována jako bonsai 120 cm.

Podle původu / způsobu získání stromu:

 • kupované bonsaje
 • jamadori – bonsaje vykopané v přírodě. Jedná se často o dospělé stromky, které vlivem nepříznivých podmínek (špatná půda, kamenité podloží, počasí, okus zvěří), zůstaly zakrnělé
 • vypěstované ze semínka
 • řízkované a roubované bonsaje

Styly bonsají

Kromě dělení bonsají na různé druhy jsou také rozlišovány jejich styly. Ty jsou čistě na volbě autora jedná se o záměrný tvar, který bonsai jeho zásahy získává. Původ stylů můžeme nacházet ve tvarech stromů, které rostou v přírodě. Tady jsou pak ovlivňovány vzrůstem daného druhu stromu, ale i vnějšími podmínkami.

Vzpřímený styl (Chokan)

Běžný styl bonsají je také k vidění ve volné přírodě. Rostou tak stromy, které nemají v okolí žádné překážky, nebyly ničím poškozeny a nemusí se v hustém porostu prodírat za paprsky světla. Tento styl je charakteristický rovným, jasně viditelným kmenem, který se postupně zužuje. Větve by měly vyrůstat až za 1/4 stromu a vrcholek pak nejčastěji tvoří jediná větev.

Volně vzpřímený styl (Moyogi)

Tento styl je také často k vidění u bonsají i v přírodě. Tvar kmene je vzpřímený s esovitým prohnutím. Kmen je dobře viditelný.

Šikmý styl (Shakan)

Shakan napodobuje tvary stromů, které rostou v jednom směru. V přírodě je to někdy způsobeno tím, že strom hledá světlo a snaží se vyhnout konkurenčním jedincům, kteří mu stíní. Druhou a většinou častější možností je náklon stromu způsobený silným větrem, který fouká často z jednoho směru. Takové kmeny rostou často u pobřeží. Bonsaje v tomto stylu mají úhel kmene v rozmezí 60° – 80°. Jistou vyváženost tomuto tvaru dodává spodní větev, který roste v opačném směru od náklonu.

Kaskádový styl (Kengai)

Vyšší skály, ve kterých se jen občas dokáže uchytit například borovice. To jsou místa v přírodě, ze kterých čerpá tento styl inspiraci. Občas stromu “pomůže” do takovéto pozice i dlouho ležící sníh. Při pěstování bonsaje je relativně těžké takový styl vůbec udržet, protože je rozporu s přirozeným směrem růstu. Definuje ho špička bonsaje, která je níž, než dno misky.

Polokaskádový styl (Han-kengai)

Styl podobný výše uvedenému s jednou odlišností: špička kmene nikdy na úroveň nebo dokonce pod úroveň dna pěstební misky.

Některé další styly bonsají:
Literátský styl
Styl koště
Strom na skále
Strom ve skále
Zkroucený kmen
Více kmenů
Lesík

Zdroje: www.wikipedia.cz, www.umenibonsai.cz

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*