Jak nahlížet do katastru nemovitostí
Zdroj: iKatastr.cz

iKatastr.cz – online nahlížení a co v něm všechno najdete?

iKatastr je přehledně zpracovaná katastrální mapa online. Pro náhled stačí zadat lokalitu pomocí názvu obce nebo třeba ulice. Při hledání majitele vybrané parcely pak stačí na vybraný pozemek kliknout. Otevře se okno nahlizenidokn.cuzk.cz na který je iKatastr napojen. Po zadání bezpečnostního kódu si můžete načíst informace o konkrétní parcele. Ty obsahují: parcelní číslo, obec, katastrální území, výměru, typ parcely, mapový list a způsob určení výměry. A samozřejmě také majitele pozemku.

Podkladová katastrální mapa může být základní, na ní jsou vidět jednotlivé pozemkové parcely a jejich hranice. Letecká, která je ukazuje letecké snímky parcel, takže může člověk na první pohled snadno zjistit, jestli se jedná např. o pole, les nebo louku. Dále geografická, která zobrazuje např. vrstevnice a OSM mapa.

V iKatastru lze také provádět hrubé měření, například pokud chcete zjistit rozměry daného pozemku a ne jenom jeho rozlohu. Dále stránka obsahuje i informace o věcných břemenech, záplavových zónách – to se hodí hlavně před koupí stavebních pozemků. Cenové mapy jsou v době psaní článku dostupné pro Prahu, Ostravu a Olomouc.

Pokud chcete s nahlížením do katastru nemovitostí pracovat přímo v terénu, je k dispozici mobilní aplikace iKatastr.

One Comment

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*