Vylamování vlků
Zdroj: Adobe Stock

Jak na vylamování “vlků” – úprava koruny ovocných stromů – videonávod

Lidově se říká vlk mladému letorostu, který vyrůstá z kosterních větví nebo prodlouženého kmene, často kolmo vzhůru. Odborněji se označuje jako kmenový nebo také pňový výmladek. Po několik prvních let většinou nenesou tyto letorosty žádné ovoce. Nejčastěji je z ovocných stromů vytvářejí jabloně, méně častěji pak hrušně a nejméně peckoviny. Příčinou tvorby vlků je často nerovnováha v koruně. Obzvláště staré stromy si tímto “říkají” o zmlazení a dá se to brát i jako signál, že je čas přistoupit ke zmlazovacímu řezu. Navíc stromům ubírají energii, takže se sadaři snaží jich zbavovat. Bohužel, tvorba vlků je často mylně interpretována tak, že je potřeba z koruny odstranit pouze tyto vlky. Hlouběji tuto problematiku popisuje pan Ing. Ondřej Dovala v článku Problematika vlků v korunách ovocných stromů.

Jak se vypořádat s vlky v koruně:

  • Pokud je tvoří starší strom, nejsou vlky největším problémem. Naopak, je z toho patrné, že by bylo dobré šetrně zmladit korunu. Klidně řez rozložte do více let. Tvorba vlků je totiž přirozenou snahou stromů o zmlazení.
  • Pokud už odstraňujete vlky, je proto ideální doba, dokud jsou výhonky ještě mladé a měkké. Dobře se vylamují a rána po nich se snáze zahojí. Nejlépe, pokud se vám to povede do konce června. Jestliže tento čas prošvihneme a loňské vlky stříháme, vytvoří se tvz. spící očka. Z těch se pak vyrostou další letorosty a proces je potřeba opakovat.
  • Pokud najdete letorost, který roste do boku a má v koruně prostor, můžete ho zachovat. Vodorovné výhonky nenarostou tak dlouhé a následně založí květenství a budou plodit.
Vylamování vlků podle pana pěstitele Urbánka

Zdroj: Adobe Stock, Youtube kanál pana Urbánka, www.ondrejdovala.wordpress.com

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

*