vlhká zeď

Odvlhčení zdiva ve starém domě. Je lepší realizovat s firmou nebo svépomocí?

Sanací zdiva nazýváme soubor prací, které zajistí odstranění vzlínající vlhkosti starších staveb. Tam totiž většinou zcela chybí, nebo už dosloužila horizontální izolace zdí. Horizontální izolace proti vzlínající vlhkosti je dnes zcela běžným prvkem, takže u novostaveb se tento problém nevyskytuje. Pokud je ale stavba staršího data, může se stát, že horizontální izolace nebyla vůbec použita. Nebo byl jako izolant použitý tvz. dehtový papír, který má jen omezenou životnost a pravděpodobně už dosloužil.

Co způsobuje vzlínající vlhkost zdiva?

Voda má fyzikální vlastnost, které se říká vzlínavost. Prosakuje tedy jemnými póry ve zdivu směrem vzhůru. Pokud nejsou zdi domu odizolované proti vzlínající vlhkosti, díky kapilárním otvorům se vlhkost z povrchu země dostává cihlami nebo jiným materiálem vzhůru. Následně způsobuje vlhnutí omítek, tvorbu plísní a celkově vlhčí a nezdravé klima v domě. Vlivem mrazu může také vlhké zdivo začít postupně praskat. Typickým projevem vlhkého zdiva jsou tvz. “solné květy” tedy rozpuštěné minerály, většinou soli, které vykrystalizují na omítce.

Opadávající omítka

Jak vysoko se může vlhkost dostat?

To zpravidla závisí na vlhkosti podloží, druhu výmalby a také velikosti pórů v samotném zdivu. Málokdy ale vystoupá výše, než 1,5 m. I tak je to ale dost na to, aby došlo k trvalému poškození zdí v případě, že se vzlínající vlhkost nijak neřeší. Zdrojem takové vlhkosti pak může být podzemní voda, prosakující okapní nebo drenážní trubky. V každém případě je potřeba odstranit příčinu vlhnutí zdí a zajistit horizontální izolaci. Ta se v dnešní době provádí nejčastěji dvěma způsoby:

Podřezání zdiva – K tomu se využívá výkonná pila, která v obvodové zdi vyřízne spáru. Do ní je pak vložen izolační pás – nejčastěji asfaltový pás (IPA). Ten přesahuje na obou stranách šířku zdi o několik centimetrů. Důležité je také překrývání jednotlivých izolačních pásů o minimálně 5 cm. Podřezané zdivo se následně zaklínuje tak, aby nemohlo dosednout. Celý řez se zazdí speciální maltou a vlhkost zůstane pod úrovní vložené lepenky.

Chemická injektáž – Pokrok na poli stavební chemie umožňuje použít i metodu injektáže, kdy je do vrtů ve zdivu vstřikován sanační krém. Vyvrtané otvory jsou od sebe max. 10 cm, takže krém může díky chemické reakci ve zdi vytvořit souvislou vrstvu. Ta pak zabrání vzlínání vlhkosti. Metoda injektáže je o poznání méně invazivní, čistší a nehrozí při ní narušení statiky domu. Dříve byla nevýhodou limitovaná životnost injektáže, ale současné materiály už dosahují životnosti, která dokáže plně nahradit podřezání.

Svépomocí nebo s firmou?

Pokud ve vašem domě bojujete se vzlínající vlhkostí, přijde čas zdivo ošetřit. Můžete si vybrat mezi realizací svépomocí, kdy některé postupy k tomu přímo vybízejí. Další možností je pak poptat specializovanou firmu, která práci odvede za vás.

Výhody a nevýhody realizace svépomocí:

  • Nižší náklady na provedení prací. Při realizaci svépomocí samozřejmě můžete značně ušetřit. Pokud máte dostatek času si vše nastudovat, nakoupíte vybavení i materiál, jste manuálně zruční a nevadí vám několik víkendů těžké práce, úspora může být značná. U některých typů sanací se dají ušetřit až desítky tisíc Kč.
  • Možnost postupné realizace. Při použití chemické injektáže není nutné odvlhčovat všechny místnosti najednou. Pokud se vám hodí rozložení prací do delšího horizontu, můžete brát místnost po místnosti tak, jak vám bude vycházet čas. Při realizaci s firmou naopak tato možnost odpadá, protože ta bude chtít zakázku realizovat najednou.
  • Práce bez záruky. Samozřejmě, tady vám nikdo nezaručí, že vámi použitý postup bude fungovat. Pokud uděláte chybu, můžete se zlobit jen sami na sebe.
  • Náročnost provedení. Obzvlášť u podřezávání zdiva pilou je potřeba mít na paměti, že se jedná o náročnou akci. Nezbytná je stěnová pila, což není levná záležitost. Při podřezávání také vzniká spousta prachu a hrozí narušení statiky domu, pokud je podřezání provedeno amatérsky. Oproti tomu chemická injektáž je snazší a dá se zvládnout svépomocí bez větších obtíží.

Výhody a nevýhody realizace přes stavební firmu:

  • Kvalita provedení a záruka. Pokud dáte na dobré reference a vyberete správnou firmu, budete mít vše bez starostí. Kvalitní firmy nabízejí prohlídku, kdy technik zkontroluje vaší situaci, změří vlhkosti ve zdivu a doporučí nejvhodnější technologii a postup sanace. Na provedené práce je vždy poskytnuta záruka.
  • Úspora času. Zkušení řemeslníci si dokáží během chvíle poradit s celou místností. Kompletní sanace domu tak rozhodně nebude trvat věčnost. Profi firmy po sobě také vše uklidí, protože zejména podřezávání zdiva je velice prašné. Vyberte si tak ke spolupráci někoho, kdo ušetří vaše nervy i čas který byste trávili úklidem.
  • Vyšší cena. Specializovaná firma si musí nechat za práci řádně zaplatit. Proto bude cena za odvlhčený metr zdiva vyšší, než v případě realizace svépomocí. Jedná se ale o činnost, kterou provedete v rekonstruovaném domě jen jednou.

Tip na firmu provádějící injektáž nebo podřezání zdiva

Pokud se nechcete pouštět do akce svépomocí, můžete oslovit některou z ověřených firem. Dobrou práci odvádí stavební firma PM Reko, sídlící v Praze. V nabídce jejich služeb najdete jak provedení izolace krémovou injektáží, tak podřezání zdiva stěnovou pilou. PM Reko má za sebou již několik set úspěšných realizací a práce vždy provádí proškolení odborníci.

Videonávody

Navrtání zdiva ve spáře před injektáží

Vyfukování prachu z vrtů

Aplikace injektážního krému

Utěsnění vrtů

Zdroje: www.pm-reko.cz, www.chemickeinjektaze.cz, Youtube kanál Hasoft

Externí článek partnera

Keep Scrolling

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*