Spálené stanoviště ze kterého vyrůstají nové rostliny
Zdroj: Adobe Stock

Pionýrské rostliny

Za pionýrské jsou označovány druhy, které jako první osídlují nově vzniklé lokality a stanoviště. Díky tomu se nachází na počátku procesu, kterému se říká sukcese.
Tyto druhy využívají strategii osidlování míst, kde mohlo například dojít ke kalamitě, odhalení půdy, nebo jiné události, která dramaticky změnila podmínky na daném stanovišti. Hodně zjednodušeně řečeno – když někde vysypou hromadu hlíny, pionýrské druhy ji porostou jako první.

Hromada hlíny kde rostliny čekají na svou šanci
Hromada kamení a hlíny s prvním trsem trávy. Přibývat budou další.

Dost často se jedná o nenáročné organismy, které jsou dobře přizpůsobené drsným podmínkám. Díky tomu pak hrají velkou roli při dalším vývoji daného stanoviště, protože svým zánikem a rozkladem vytvářejí podmínky pro život dalších organismů.

Sukcese a pionýrské rostliny u nás

Mezi takové druhy patří často spíše rostliny, než živočichové. Různé rostlinné druhy kolonizují různá stanoviště. V případě vlhkých, kamenitých míst to budou řasy a lišejníky. Pobřeží a písčité prostředí vyhovuje rostlinám jako kamýš, nebo ječmenice písčitá.
Pro příklad sukcese ale nemusíme chodit daleko. V našich lesích často zarůstají pionýrskými rostlinami paseky po těžbě, nebo spáleniště. Často tam můžeme narazit na břízu bělokorou, maliník, vrbu jívu nebo borovici lesní.
Z odborného lesnického hlediska je krásně zpracovaný článek na webu prirozenelesy.cz.

Foto: Adobe Stock, Luboš Nehyba

4 komentáře

  1. Pingback: Bříza bělokorá (Betula pendula) – naturhelp.cz

  2. Pingback: Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia ) - Naturhelp.cz

  3. Pingback: Jak správně stříhat ostružiník, aby bohatě plodil – videonávod - Naturhelp.cz

  4. Pingback: Jedlý les nebo lesní zahrada – co to je a jak je vytvořit? - Naturhelp.cz

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*