Revize plynového kotle – kdo ji provede a jaká je cena?

Plynové kotle musí procházet pravidelnými revizemi. Vydrží díky tomu fungovat efektivně po celou dobru provozu a budou vám šetřit náklady na vytápění. Tyto revize také zajistí požadovanou bezpečnost.

Co obnáší revize kotle na plyn?

Jedná se o kontrolu stavu, která zpravidla není nijak náročná. Pokud tedy nedojde k odhalení nějakých závad. Revizní technik musí mít platné osvědčení a oprávnění revize provádět. Nemůžete si ji tedy provádět sami. Kontaktovaný technik zkontroluje stav kotle a vystaví revizní zprávu.

Postup kontroly kotle:

  1. Kontrola bezpečnosti – prověření, že nedochází k úniku plynu nebo spalin. Kontrola těsnosti ventilů.
  2. Čištění / údržba – vyčištění topného zařízení od sazí a dalších nečistot.

Kontrola a údržba kotle Integras

Jak často se musí revize plynového kotle provádět?

Mnoho vlastníků plynových kotlů se zamýšlí nad tím, jak často by měli provádět revizi svého zařízení. Je obecně známo, že pravidelná kontrola je nezbytná, ale kolikrát by se měla provést?

Servisní prohlídky plynového kotle jsou doporučovány každoročně, ideálně před začátkem období vytápění. U kotlů, které jsou novější nebo ve výborném technickém stavu, může být dostatečná kontrola jednou za dva roky. Nicméně, je důležité si uvědomit, že servisní kontrola a revize nejsou to samé.

Podle zákona č. 85/1978 Sb. se revize plynového kotle musí provádět každé 3 roky. Je doporučeno, aby revizi prováděla odlišná společnost než ta, která zajišťuje běžný servis. Důležité je také zajistit, aby technik revizi provedl pečlivě a nevydával revizní zprávu bez skutečné kontroly zařízení.

Kolik stojí revize plynového kotle?

Ceny za revizi plynového kotle se mohou lišit v závislosti na lokalitě, typu kotle a rozsahu potřebných prací. Cena také závisí na hodinové sazbě konkrétního revizního technika.

Průměrné cena revize se typicky pohybuje od 1 000 do 3 000 Kč.

Investice do revize plynového kotle je klíčová pro zajištění bezpečnosti a efektivity vašeho vytápěcího systému. Systématická kontrola a údržba mohou zabránit vážným problémům a prodloužit životnost kotle. Přestože může být tato služba nákladná, přináší v dlouhodobém horizontu úspory.

Životnost plynových kotlů

Současné moderní kondenzační plynové kotle jsou vybaveny funkcí sledování doby jejich činnosti, což umožňuje servisnímu specialistovi posoudit míru využití přístroje.

Obvyklá délka provozu hořáku kotle během roku je zhruba 2 500 hodin. Kdybychom to přirovnali k automobilu, odpovídalo by to zhruba 104 dnům nepřetržitého provozu, a za předpokladu, že by auto jelo stálou rychlostí 60 km/h, znamenalo by to 150 000 km na tachometru. V případě takového využití bychom v autě museli provést servisní kontrolu a výměnu opotřebených součástek a kapalin přibližně pětkrát. Nicméně, i když u topných systémů není tato údržba tak striktně stanovena, je pro jejich bezpečný a spolehlivý provoz vyžadována stejná míra pozornosti jako u vozidel.

Je důležité si uvědomit, že kotle jsou složité technické přístroje, které vyžadují pravidelnou údržbu a kontrolu od technika s autorizací a speciálním školením od výrobce, zvláště proto, že v nich dochází k procesu spalování, při němž jsou generovány vysoké teploty.

Zdroj videa: Youtube kanál TZB Info

Keep Scrolling

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*