Kopicovaný les
Zdroj: Adobe Stock

Kopicování – pěstujte si vlastní dřevo

Kopicování, prastará metoda lesního hospodaření, umožňuje stromům obrůstat z pařezů a tvořit výmladky. Jednoduchá, ekologická a efektivní cesta k obnově lesa bez nutnosti výsadby nových stromů.

Tenhle způsob lesního hospodaření se používal dávno před intenzivně pěstovanými lesy, jak je známe dnes. Pokud ho chcete vyzkoušet, stačí vám nepoužívaný roh zahrady, kraj cesty, nebo hranice sadu, kde nebude sousedům vadit zastínění. Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak získat palivové dřevo, nebo tyče, či plaňky na drobné stavby.

Rostoucí mladý strom se jednoduše uřízne v době, kdy průměr jeho kmene dosahuje požadované šířky. Interval řezání se pak většinou dodržuje stále podobný. V závislosti na rychlosti růstu dřeviny a požadované šířce kmene mohou tyto intervaly být 3, 5 nebo 7 i více let. 

Obrážející uříznutá větev
Obrážející uříznutý pařez

Již vytvořený kořenový systém stromu pak zajistí, že nové dřevo vyroste z pařezu mnohem rychleji, než kdyby musel zakořeňovat semenáč. Každý kopicovaný strom totiž využívá přirozenou síť kořenů. Díky jejich zachování také nedochází k půdní erozi. Strom tak může obrůstat při pravidelném kopicování klidně i stovky let.

Pařez bude postupně hnít a z něho vyrostou nové a nové kmeny. Samozřejmě také ušetříte náklady na výsadbu nových stromů, protože není nutné stále dokupovat sazenice pro zalesňování. Také není zapotřebí těžká technika, takže při “těžbě” kopicovaného dřeva nedochází k ničení půdy.

Kopicovaný les
Kopicované stromy v lesním porostu

Větve, které zbydou z ořezaných stromů se dají použít jako palivo rovnou, nebo štěpkovat. Pokud je štěpka dostatečně jemná, hodí se i do kompostu. Opadané listí nechte kde je, to se hodí pro zkvalitnění půdy. Poskytne také životní prostor spoustě drobných živočichů a mikroorganismů.

Jaké stromy jsou nejvhodnější pro kopicování?

Pro kopicování jsou nejvhodnější rychle rostoucí listnáče, jako jsou lísky, habry, javory, jilmy, jasany a topoly. Jehličnany obecně nejsou vhodné, s výjimkou pomalu rostoucího tisu. Vybírejte dřeviny podle podmínek daného místa a sázíte je alespoň 1,5 metru od sebe, případně kombinujte různé druhy pro minimalizaci konkurence kořenových systémů.

Fotka vymlazujícího pařezu javoru
Výmladky z javorového pařezu

Větrolam u cesty může být z lísek a pokud je nesežere nosatec, budete mít kromě dřeva také oříšky. Jestli zakládáte, nebo už hospodaříte na rodovém statku, hodí se mít více dřeva. Proto je dobré dřeviny nakombinovat a případně je sklízet každou jiný rok. Přímo se nabízí pár kopicovaných stromů nechat dorůstat jako součást jedlého živého plotu.

Klíčové body:

  • Kopicování využívá schopnosti některých stromů obrůstat z pařezů.
  • Metoda se používala dávno před moderním lesním hospodařením.
  • Je ideální pro získání palivového dřeva nebo materiálu pro drobné stavby.
  • Stromy se uřezávají, když dosáhnou požadovaného průměru kmene, a růst se podporuje pravidelným řezáním.
  • Kopicované stromy využívají stávající kořenový systém, což zrychluje růst a chrání půdu před erozí.
  • Metoda nevyžaduje těžkou techniku, což chrání půdu před poškozením.

Foto: Adobe Stock2 komentáře

  1. Pingback: Líska obecná (Corylus avellana) – naturhelp.cz

  2. Pingback: Jedlý les nebo lesní zahrada – co to je a jak je vytvořit? - Naturhelp.cz

Komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*